ASKOREAN

양식 배달가능 주문 가능
12312321
한식 배달가능 주문 가능
Số 118, Đường Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
카페/분식 배달가능 주문 가능
Lo c24, ngo 89 le duc tho, my dinh2
베트남 음식 주문 불가능
Số 47 Nguyên Hồng, Q. Đống Đa
한식 주문 불가능
874 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 베트남

Delivery

Delivery service to receive the desired product

Opening hours

Online system for ordering 24 hours a day

Reviews

Purchase reviews shared between users