Le Castella Quảng Ninh

  567 Lê Thánh Tông, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Đang mở cửa  08:30 - 22:00
Lưu