October Studio & Coffee

  115 Nguyễn Đình Thi, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Đang mở cửa  08:30 - 23:00
Lưu